Om Hamstrar

Historik

År 1930 fångade den hebreiske zoologen Israel Aharoni vid Jerusalems Universitet en hona med ungar i Syriens ökenområde. Några av dessa donerades till Jerusalems Hebreiska Universitet, där man framgångsrikt födde upp flera. Eftersom de var något större än den som Waterhouse beskrivit gavs dessa det vetenskapliga namnet Mesocricetus auratus, men troligtvis rör det sig om samma art. Numer finns även andra arter:

Campbells dvärghamster (Phodopus campbelli)

Rysk vintervit dvärghamster (Phodopus sungorus)

Roborovskis dvärghamster (Phodopus roborovskii)

Kinesisk hamster (Cricetulus griseus)

 

Vad äter hamstrar

I det vilda födosöker hamstern på natten, vilket gör att den är svårare att upptäcka för predatorer. De lever främst av frön, men äter även insekter. De samlar föda i sina kindpåsar, så kallad "hamstring" och för på detta sätt med sig föda till sina bohålor. Så stora mängder som 25 kg föda har påträffats i en bohåla som tillhörde en enda hamster.

 

Livslängd och storlek

En hamster lever i regel 2-3 år, men det finns enstaka individer som blivit 4 år. Normalvikten för en vuxen hamster är 175-225 gram för privatuppfödd och 100-150 gram för grossistfödd och honan är vanligen något större än hanen. Längden är cirka 15 cm. Dom blir könsmogna efter 4-5 veckor. Dräktighetstid är 15-18 dygn. Kullstorlek brukar vara 6-10 stycken.